YKA-16010-1 Linnea ベリー柄

・素材(Compositon):OXFORD
・混率(Type):cotton 100%
・幅(Width):110cm
・品番(Product No.):YKA-16010-1A / YKA-16010-1B / YKA-16010-1C / YKA-16010-1D / YKA-16010-1E /